ક્રૂડ તેલ અને ક્રૂડ તેલ-મિનીમાં 21,01,950 બેરલનું વોલ્યુમઃ વાયદાના ભાવમાં સીમિત રેન્જમાં સુધારો

મુંબઈ, 16 માર્ચઃ કોમોડિટી ડેરિવેટિવ્ઝ એક્સચેન્જ એમસીએક્સ પર કીમતી ધાતુઓના વાયદાઓમાં સોનાના વાયદાઓમાં એમસીએક્સ સોનું એપ્રિલ વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 10 ગ્રામદીઠ રૂ.57,955ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.58,305 અને નીચામાં રૂ.57,845 ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.61 ઘટી રૂ.58,275ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. આ સામે ગોલ્ડ-ગિની માર્ચ કોન્ટ્રેક્ટ 8 ગ્રામદીઠ રૂ.59 વધી રૂ.45,945 અને ગોલ્ડ-પેટલ માર્ચ કોન્ટ્રેક્ટ 1 ગ્રામદીઠ રૂ.18 વધી રૂ.5,727ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. સોનું-મિની એપ્રિલ વાયદો 10 ગ્રામદીઠ રૂ.46 ઘટી રૂ.58,217ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો.

ચાંદીના વાયદાઓમાં ચાંદી મે વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 કિલોદીઠ રૂ.67,080ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.67,685 અને નીચામાં રૂ.66,685 ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.329 વધી રૂ.67,628 ના સ્તરે બોલાઈ રહ્યો હતો. ચાંદી-મિની એપ્રિલ કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.330 વધી રૂ.67,662 અને ચાંદી-માઈક્રો એપ્રિલ કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.322 વધી રૂ.67,675 બોલાઈ રહ્યો હતો.

બિનલોહ ધાતુઓના વાયદાઓમાં એમસીએક્સ ખાતે 12,729 સોદાઓમાં રૂ.1,638.69 કરોડના વેપાર થયા હતા. તાંબુ માર્ચ વાયદો રૂ.752.10ના ભાવે ખૂલી, રૂ.2.90 ઘટી રૂ.751.20 જ્યારે એલ્યુમિનિયમ માર્ચ કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.05 ઘટી રૂ.203.70 તેમ જ સીસું માર્ચ કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.35 ઘટી રૂ.181ના ભાવ થયા હતા. જસત માર્ચ કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.2.40 ઘટી રૂ.255ના ભાવ થયા હતા. મિની વાયદાઓમાં એલ્યુમિનિયમ-મિની માર્ચ વાયદો 1 કિલોદીઠ રૂ.0.25 ઘટી રૂ.204.10 સીસુ-મિની માર્ચ કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.35 ઘટી રૂ.181.70 જસત-મિની માર્ચ વાયદો રૂ.2.45 ઘટી રૂ.255.25 બોલાઈ રહ્યો હતો.

એનર્જી સેગમેન્ટના વાયદાઓમાં એમસીએક્સ પર ક્રૂડ તેલ માર્ચ વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 બેરલદીઠ રૂ.5,628ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.5,683 અને નીચામાં રૂ.5,565 ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.32 વધી રૂ.5,596 બોલાયો હતો, જ્યારે ક્રૂડ તેલ-મિની એપ્રિલ વાયદો રૂ.32 વધી રૂ.5,656 બોલાઈ રહ્યો હતો. નેચરલ ગેસ માર્ચ વાયદો 1 એમએમબીટીયૂદીઠ રૂ.206ના ભાવે ખૂલી, રૂ.5.70 વધી રૂ.209.10 અને નેચરલ ગેસ-મિની એપ્રિલ વાયદો 4.2 વધી 219.7 બોલાઈ રહ્યો હતો. 49,692 સોદાઓમાં રૂ.1,870.03 કરોડનો ધંધો થયો હતો.

કૃષિ કોમોડિટીઝના વાયદાઓમાં કોટન ખાંડી એપ્રિલ વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 ખાંડીદીઠ રૂ.61,200ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.61,500 અને નીચામાં રૂ.61,200 ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.140 ઘટી રૂ.61,420ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો. મેન્થા તેલ માર્ચ કોન્ટ્રેક્ટ 1 કિલોદીઠ કોઈ ફેરફાર વગર રૂ.1,004.50 બોલાયો હતો. એમસીએક્સ ખાતે રૂ.11.10 કરોડનાં કામકાજ થયા હતા.

કામકાજની દૃષ્ટિએ એમસીએક્સ પર કીમતી ધાતુઓમાં સોનાના વિવિધ વાયદાઓમાં રૂ.2,900.81 કરોડનાં 4,989.636 કિલો અને ચાદીના વિવિધ વાયદાઓમાં રૂ.2,748.42 કરોડનાં 408.620 ટનના વેપાર થયા હતા.