અમદાવાદ, 27 એપ્રિલઃ સેબીની ગાઇડલાઇન અનુસાર વાર્ષિક અને ત્રિમાસિક પરીણામો જાહેર કરવાની મુદતની પૂર્ણતા નજીક આવી રહી હોવાથી પરીણામો જાહેર કરનારી કંપનીઓની સંખ્યા ખાસ્સી વધી રહી છે. આજે એસીસી, એક્સિસ બેન્ક, બજાજ ફીનસર્વ, કોફોર્જ, ગ્લેનમાર્ક, હિન્દુસ્તાન યુનિલિવર, ઇન્ડિયન હોટલ, લૌરસ લેબ્સ, માઇન્ડટ્રી, ટેક મહિન્દ્રા, વીપ્રો જેવી ટોચની કંપનીઓ ઉપરાંત અન્ય સંખ્યાબંધ કંપનીઓના પરીણામો જાહેર થશે તેની સંક્ષિપ્ત વિગતો અને અંદાજો આ સાથે આપ્યા છે.

Q4FY23 EARNING CALENDAR 27.04.2023

ABSLAMC, ACC, APCOTEXIND, ATFL, AXISBANK, BAJAJFINSV, BAJAJHLDNG, CHENNPETRO, COFORGE, DWARKESH, EMBASSY, GATEWAY, GLS, HINDUNILVR, INDHOTEL, LAURUSLABS, LTIM, MPHASIS, SWARAJENG, SHREDIGCEM, SHRIRAMFIN, SURYAROSNI, TECHM, TINPLATE, TRENT, USHAMART, WELSPUNIND, WIPRO

ACC

Revenue expected at Rs 4560 crore versus Rs 4537 crore,

EBITDA expected to be seen at Rs 532 crore versus Rs 379 crore

EBITDA margin expected to be seen at 11.68% versus 8.35%

Net profit expected to be seen at Rs 276 crore versus Rs 192 crore

AXIS BANK

Net interest income expected at Rs 12060 crore versus Rs 17776 crore,

EBIT expected to be seen at Rs 6206 crore versus Rs 6465 crore

EBIT margin expected to be seen at 51.37% versus 49.57%

Net profit expected to be seen at Rs 5655 crore versus Rs 4117 crore

BAJAJ Finserve

Revenue expected at Rs 23154 crore versus Rs 18861 crore,

EBIT expected to be seen at Rs 4474 crore versus Rs 6677 crore

EBIT margin expected to be seen at 19.32% versus 35.40%

Net profit expected to be seen at Rs 1707 crore versus Rs 1346 crore

COFORGE

Rupee revenue expected at Rs 2136 crore versus Rs 2055 crore,

EBIT expected to be seen at Rs 347 crore versus Rs 297 crore

EBIT margin expected to be seen at 16.057% versus 14.45%

Net profit expected to be seen at Rs 259 crore versus Rs 228 crore

GLENMARK

Revenue expected at Rs 548 crore versus Rs 514 crore,

EBIT expected to be seen at Rs 150 crore versus Rs 137 crore

EBIT margin expected to be seen at 27.42% versus 26.79%

Net profit expected to be seen at Rs 108 crore versus Rs crore

HINDUSTAN UNILEVER

Revenue expected at Rs 15341 crore versus Rs 872 crore,

EBIT expected to be seen at Rs 3321 crore versus Rs 3023 crore

EBIT margin expected to be seen at 21.65% versus 21.96%

Net profit expected to be seen at Rs 2575 crore versus Rs 2249 crore

INDIAN HOTELS

Revenue expected at Rs 1586 crore versus Rs 872 crore,

EBIT expected to be seen at Rs 404 crore versus Rs 57 crore

EBIT margin expected to be seen at 25.51% versus 6.548%

Net profit expected to be seen at Rs 305 crore versus Rs 57 crore

LAURUS LAB

Revenue expected at Rs 1379 crore versus Rs 1424 crore,

EBIT expected to be seen at Rs 380 crore versus Rs 330 crore

EBIT margin expected to be seen at 27.54% versus 23.23%

Net profit expected to be seen at Rs 138 crore versus Rs 230 crore

LTIMINDTREE

Rupee revenue expected at Rs 8841 crore versus Rs 8620 crore,

EBIT expected to be seen at Rs 1452 crore versus Rs 1196 crore

EBIT margin expected to be seen at 16.43% versus 13.38%

Net profit expected to be seen at Rs 1202 crore versus Rs 1000 crore

MPHASIS

Rupee revenue expected at Rs 3498 crore versus Rs 3546 crore,

EBIT expected to be seen at Rs 545 crore versus Rs 535 crore

EBIT margin expected to be seen at 15.58% versus 15.10%

Net profit expected to be seen at Rs 414 crore versus Rs 412 crore

TECH MAHINDRA

Rupee revenue expected at Rs 13808 crore versus Rs 13734 crore,

EBIT expected to be seen at Rs 1682 crore versus Rs 1645 crore

EBIT margin expected to be seen at 12.18% versus 11.98%

Net profit expected to be seen at Rs 1319 crore versus Rs 1296 crore

WIPRO

Rupee revenue expected at Rs 23492 crore versus Rs 23229 crore,

EBIT expected to be seen at Rs 3793 crore versus Rs 3624 crore

EBIT margin expected to be seen at 16.15% versus 15.60%

Net profit expected to be seen at Rs 3185 crore versus Rs 3052 crore

Q4FY23 EARNING CALENDAR 28.04.2023

ATUL, CARTRADE, CSBBANK, DATAMATICS, EMUDHRA, HSCL, INDIAMART, IOLCP, JINDRILL, KESORAMIND, L&TFH, M&MFIN, MANYAVAR, MRPL, ORIENTCEM, RKFORGE, RPGLIFE, SBICARD, STARHEALTH, SUPREMEIND, TATAMETALI, ULTRACEMCO

(Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)

(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ, ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)