અમદાવાદ, 25 નવેમ્બરઃ રિઝર્વ બેન્ક ઓફ ઈન્ડિયા (RBI)એ 24 નવેમ્બરે નિયમોના ઉલ્લંઘન બદલ સીટી બેન્ક, બેન્ક ઓફ બરોડા અને ઈન્ડિયન ઓવરસીઝ બેન્ક પર કુલ 10 કરોડની પેનલ્ટી ફટકારી છે. આરબીઆઈએ સિટી બેન્ક પર 5 કરોડ રૂપિયા, બેન્ક ઓફ બરોડા પર 4.34 કરોડ રૂપિયા અને ઇન્ડિયન ઓવરસીઝ બેન્ક પર 1 કરોડ રૂપિયાની પેનલ્ટી લગાવી છે.

સિટી બેન્ક પર બેન્કિંગ રેગ્યુલેશન એક્ટ, 1949 (BR એક્ટ)ની કલમ 26Aના ઉલ્લંઘન અને બેન્કો દ્વારા નાણાકીય સેવાઓના આઉટસોર્સિંગમાં રિસ્ક મેનેજમેન્ટ અને આચાર સંહિતાનું પાલન ન કરવા બદલ પેનલ્ટી લગાવવામાં આવી છે.

BoBને RBI દ્વારા ‘Creation of A Central Repository of Large Common Exposures’ પર જારી કરાયેલા અમુક નિર્દેશોનું પાલન ન કરવા બદલ સજા કરી છે. ‘લોન્સ અને એડવાન્સિસ – સ્ટેટ્યુટરી અને અન્ય પ્રતિબંધો’ પર આરબીઆઈ દ્વારા જારી કરાયેલા અમુક નિર્દેશોનું પાલન ન કરવા બદલ ઈન્ડિયન ઓવરસીઝ બેન્ક (IOB)ને પેનલ્ટી કરવામાં આવી છે.

આરબીઆઈએ બેન્કોને નોટિસ પાઠવી, તેમને નિર્દેશોનું પાલન કરવામાં નિષ્ફળતા અંગે કારણ જણાવવાની સલાહ આપી છે.

અગાઉ 23 નવેમ્બરે આરબીઆઈએ પાંચ સહકારી બેન્કો પર નિયમનકારી અનુપાલનમાં ખામીઓ બદલ પેનલ્ટી લાદી હતી. જેમાં શ્રી મહિલા સેવા સહકારી બેન્ક લિમિટેડ, પોરબંદર વિભાગ નાગરિક સહકારી બેન્ક લિમિટેડ, સર્વોદય નાગરિક સહકારી બેન્ક લિમિટેડ, ધ ખંભાત નાગરિક સહકારી બેન્ક લિમિટેડ અને ધ વેજલપુર નાગરિક સહકારી બેન્ક લિમિટેડનો સમાવેશ થાય છે.

રિઝર્વ બેન્કે અમદાવાદની શ્રી મહિલા સેવા સહકારી બેન્ક લિમિટેડ પર ₹2.50 લાખ, પોરબંદર ડિપાર્ટમેન્ટ સિવિલ કો-ઓપરેટિવ બેન્ક લિમિટેડ પર ₹2 લાખ, હિંમતનગરની સર્વોદય નાગરિક સહકારી બેન્ક લિમિટેડ પર ₹1 લાખ, ₹50,000ની પેનલ્ટી ફટકારી હતી. ખંભાત નાગરિક સહકારી બેન્ક લિમિટેડ અને વેજલપુર નાગરિક સહકારી બેન્ક લિમિટેડને ₹25,000ની પેનલ્ટી થઈ હતી.