અમદાવાદ, 18 એપ્રિલઃ FD રોકાણ પર વધતા વ્યાજ દરોએ રોકાણકારોને ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટમાં રોકાણ કરવા આકર્ષ્યા છે. રોકાણકારોને આકર્ષવા માટે બેન્કો સતત વ્યાજદરમાં વધારો કરી રહી છે. RBL બેન્કે પણ ગ્રાહકો માટે ડિજિટલ FD સ્કીમ શરૂ કરી છે. ગ્રાહકો બેન્ક શાખાની મુલાકાત લીધા વિના બેન્કમાં બચત ખાતું ખોલાવી શકે છે અને ગ્રાહકો મિનિટોમાં ડિજિટલ એફડી પણ બુક કરી શકે છે. ડિજિટલ FD રોકાણકારોને 15 મહિનાથી 725 દિવસ સુધી રોકાણ કરવાની તક આપવામાં આવી રહી છે. આ સમયગાળા માટે, રોકાણકારોને જમા રકમ પર 7.8 ટકા સુધીનો વ્યાજ દર આપવામાં આવશે.

ડિજિટલ FD એકાઉન્ટ કેવી રીતે ખોલાવશો

ઝડપી ઓનલાઈન KYC પ્રક્રિયા ડિજિટલ FDને સક્ષમ કરે છે, જે ગ્રાહકો માટે મિનિટોમાં FD ખોલવાનું સરળ બનાવે છે.

ડિજિટલ FD માટે, સૌથી પહેલા આધાર સાથે લિંક કરેલ મોબાઈલ નંબર અને PAN વિગતો આપવી પડશે.

વીડિયો કેવાયસીનો ઉપયોગ કરીને કેવાયસી પૂર્ણ કરવું પડશે.

FD ફંડ ઓનલાઈન પેમેન્ટ મોડનો ઉપયોગ કરીને જમા કરવામાં આવે છે.

આરબીએલ બેન્ક એફડી વ્યાજ દરો

RBL બેન્ક ગ્રાહકોને FD પર રૂ. 2 કરોડથી ઓછી રકમનું રોકાણ કરવાની તક આપે છે. આ માટે તે નિયમિત નાગરિકોને 3.50% થી 7.80% સુધી વ્યાજ આપે છે. જ્યારે, વરિષ્ઠ નાગરિકો માટે, તે 4% થી 8.30% વ્યાજ દર ઓફર કરે છે.