અમદાવાદ, 15 મેઃ આઇડીએફસી બેન્ક, એબીબી, અદાણી એન્ટરપ્રાઇસ ખરીદવાની સલાહ આપવામાં આવી રહી છે. રોકાણકારોએ સ્ટોપલોસ, નિષ્ણાતની સલાહ સાથે આગળ વધવાની સલાહ છે.

Intraday Resistance and Support levels for NIFTY

Support 3Support 2Support 1NiftyResistance 1Resistance 2Resistance 3
18,07718,13618,22518,31518,37418,43218,522

Intraday Resistance and Support levels for BANK  NIFTY

Support 3Support 2Support 1Bank NiftyResistance 1Resistance 2Resistance 3
42,90143,12443,45943,79444,01744,24144,575

Intraday Picks

Sr no.ScripCloseTarget 1Target 2Stop lossRecommendation
1IDFC FIRST BANK65.5567.26865.3BUY ABOVE 66
2ABB3942.6399440343928BUY ABOVE 3952
3ADANI ENT1964.7202320641957BUY ABOVE 1967
4CIPLA937.45912900938SELL BELOW 930
5INDUSIND BANK1208.65118111701214SELL BELOW 1203

(Report By Stoxbox)

recommendations by brokerage houses at a glance

 (Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)

(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ, ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)