મુંબઈ, 7 ફેબ્રુઆરીઃ દેશના અગ્રણી કોમોડિટી ડેરિવેટિવ્ઝ એક્સચેન્જ MCX પર વિવિધ કોમોડિટી વાયદા, ઓપ્શન્સ અને ઈન્ડેક્સ ફ્યુચર્સમાં બુધવારે રૂ.26,336.67 કરોડનું ટર્નઓવર નોંધાયું હતું, જેમાં કોમોડિટી વાયદાનાં કામકાજનો હિસ્સો રૂ.4,086.34 કરોડનો અને ઓપ્શન્સનો હિસ્સો રૂ. 22247.75 કરોડનો હતો.  કીમતી ધાતુઓના વાયદાઓમાં સોનાના વાયદાઓમાં MCX સોનું એપ્રિલ વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 10 ગ્રામદીઠ રૂ.62,515ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.62,525 અને નીચામાં રૂ.62,410 ના મથાળે અથડાઈ,  રૂ.151 ઘટી રૂ.62,423ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. આ સામે ગોલ્ડ-ગિની ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ 8 ગ્રામદીઠ રૂ.54 ઘટી રૂ.50,103 અને ગોલ્ડ-પેટલ ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ 1 ગ્રામદીઠ રૂ.7 ઘટી રૂ.6,116ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. સોનું-મિની માર્ચ વાયદો 10 ગ્રામદીઠ રૂ.104 ઘટી રૂ.62,218ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો.

સોનાચાંદીના વાયદાના ભાવમાં નરમાઈ

ચાંદીના વાયદાઓમાં ચાંદી માર્ચ વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 કિલોદીઠ રૂ.70,381ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.70,448 અને નીચામાં રૂ.70,080 ના મથાળે અથડાઈ,  રૂ.414 ઘટી રૂ.70,180 ના સ્તરે બોલાઈ રહ્યો હતો. ચાંદી-મિની ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.379 ઘટી રૂ.70,338 અને ચાંદી-માઈક્રો ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.390 ઘટી રૂ.70,333 બોલાઈ રહ્યો હતો.

બિનલોહ ધાતુઓના વાયદાઓમાં MCX તાંબુ ફેબ્રુઆરી વાયદો રૂ.717.50ના ભાવે ખૂલી, રૂ.1.65 ઘટી રૂ.715.60 જ્યારે એલ્યુમિનિયમ ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.1.05 ઘટી રૂ.200.70 તેમ જ સીસું ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.80 ઘટી રૂ.180ના ભાવ થયા હતા. જસત ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.2.10 ઘટી રૂ.215ના ભાવ થયા હતા. મિની વાયદાઓમાં એલ્યુમિનિયમ-મિની ફેબ્રુઆરી વાયદો 1 કિલોદીઠ રૂ.0.90 ઘટી રૂ.200.80 સીસુ-મિની ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.75 ઘટી રૂ.179.85 જસત-મિની ફેબ્રુઆરી વાયદો રૂ.2.15 ઘટી રૂ.215.50 બોલાઈ રહ્યો હતો.

ક્રૂડ તેલમાં વૃદ્ધિઃ નેચરલ ગેસ ઢીલુ

એનર્જી સેગમેન્ટના વાયદાઓમાં MCX ક્રૂડ તેલ ફેબ્રુઆરી વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 બેરલદીઠ રૂ.6,106ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.6,160 અને નીચામાં રૂ.6,087 ના મથાળે અથડાઈ,  રૂ.55 વધી રૂ.6,139 બોલાયો હતો, જ્યારે ક્રૂડ તેલ-મિની ફેબ્રુઆરી વાયદો રૂ.51 વધી રૂ.6,138 બોલાઈ રહ્યો હતો. નેચરલ ગેસ ફેબ્રુઆરી વાયદો 1 એમએમબીટીયૂદીઠ રૂ.169ના ભાવે ખૂલી, રૂ.1.30 ઘટી રૂ.168.90 અને નેચરલ ગેસ-મિની ફેબ્રુઆરી વાયદો 1 ઘટી 169.2 બોલાઈ રહ્યો હતો.

કોમોડિટી વાયદાઓમાં રૂ.4,086 કરોડ અને ઓપ્શન્સમાં રૂ. 22,248 કરોડનું ટર્નઓવર

કૃષિ કોમોડિટીઝના વાયદાઓમાં MCX કોટન ખાંડી માર્ચ વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 ખાંડીદીઠ રૂ.57,680ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.57,680 અને નીચામાં રૂ.57,300 ના મથાળે અથડાઈ,  રૂ.100 ઘટી રૂ.57,400ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો. મેન્થા તેલ ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ 1 કિલોદીઠ રૂ.1.30 વધી રૂ.911 બોલાયો હતો.

બુલડેક્સ વાયદામાં રૂ.3.21 કરોડનાં કામકાજ

કામકાજની દૃષ્ટિએ MCX પર કીમતી ધાતુઓમાં સોનાના વિવિધ વાયદાઓમાં રૂ.1,219.68 કરોડનાં અને ચાદીના વિવિધ વાયદાઓમાં રૂ.2,698.84 કરોડનાં વેપાર થયા હતા. એનર્જી સેગમેન્ટમાં ક્રૂડ તેલ અને ક્રૂડ તેલ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.499.64 કરોડનાં 16,849 લોટ તથા નેચરલ ગેસ અને નેચરલ ગેસ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.457.20 કરોડનાં 29,279 લોટ નાં કામ થયાં હતાં. બિનલોહ ધાતુઓમાં એલ્યુમિનિયમ અને એલ્યુમિનિયમ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.62.66 કરોડનાં 1,004 લોટ સીસુ અને સીસુ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.25.96 કરોડનાં 544 લોટ તાંબાના વાયદાઓમાં રૂ.339.05 કરોડનાં 1,893 લોટ અને જસત તથા જસત-મિની વાયદાઓમાં રૂ.231.23 કરોડનાં 3,732 લોટના વેપાર થયા હતા. કૃષિ કોમોડિટીઝમાં કોટન ખાંડી વાયદામાં રૂ.5.24 કરોડનાં 19 લોટ મેન્થા તેલ વાયદામાં રૂ.1.45 કરોડનાં 44 લોટનાં કામકાજ થયાં હતાં.

મેન્થા તેલના વાયદામાં સુધારાનો સંચાર

ઈન્ડેક્સ ફ્યુચર્સની વાત કરીએ તો, MCX પર બુલડેક્સ વાયદામાં રૂ.3.21 કરોડનાં 40 લોટનાં કામકાજ થયાં હતાં. ઓપન ઈન્ટરેસ્ટ બુલડેક્સ વાયદામાં 297 લોટના સ્તરે રહ્યો હતો. બુલડેક્સ ફેબ્રુઆરી વાયદો 16,042 પોઈન્ટ ખૂલી, ઉપરમાં 16,050 અને નીચામાં 16,000 બોલાઈ, 50 પોઈન્ટની મૂવમેન્ટ સાથે 50 પોઈન્ટ ઘટી 16,012 પોઈન્ટના સ્તરે પહોંચ્યો હતો.

(Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)

(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ, ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)