મુંબઈ, 18 જાન્યુઆરીઃ કોમોડિટી ડેરિવેટિવ્ઝ એક્સચેન્જ MCX પર વિવિધ કોમોડિટી વાયદા, ઓપ્શન્સ અને ઈન્ડેક્સ ફ્યુચર્સમાં ગુરૂવારે રૂ.29,521.23 કરોડનું ટર્નઓવર નોંધાયું હતું, જેમાં કોમોડિટી વાયદાનાં કામકાજનો હિસ્સો રૂ.6,920.07 કરોડનો અને ઓપ્શન્સનો હિસ્સો રૂ.22597.97 કરોડનો હતો.

 કીમતી ધાતુઓના વાયદાઓમાં સોનાના વાયદાઓમાં MCX સોનું ફેબ્રુઆરી વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 10 ગ્રામદીઠ રૂ.61,539ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.61,724 અને નીચામાં રૂ.61,482ના મથાળે અથડાઈ, રૂ.152 વધી રૂ.61,657ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. આ સામે ગોલ્ડ-ગિની જાન્યુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ 8 ગ્રામદીઠ રૂ.202 ઘટી રૂ.50,011 અને ગોલ્ડ-પેટલ જાન્યુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ 1 ગ્રામદીઠ રૂ.4 ઘટી રૂ.6,084ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. સોનું-મિની ફેબ્રુઆરી વાયદો 10 ગ્રામદીઠ રૂ.119 વધી રૂ.61,680ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો.

સોનાનો વાયદો રૂ.152 અને ચાંદીનો વાયદો રૂ.19 સુધર્યો

ચાંદીના વાયદાઓમાં ચાંદી માર્ચ વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 કિલોદીઠ રૂ.71,440ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.71,608 અને નીચામાં રૂ.71,320ના મથાળે અથડાઈ, રૂ.19 વધી રૂ.71,475ના સ્તરે બોલાઈ રહ્યો હતો. ચાંદી-મિની ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.13 વધી રૂ.71,595 અને ચાંદી-માઈક્રો ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.7 વધી રૂ.71,611 બોલાઈ રહ્યો હતો.

બિનલોહ ધાતુઓમાં સાર્વત્રિક ઘટાડો, ક્રૂડ તેલમાં રૂ.98ની વૃદ્ધિ

બિનલોહ ધાતુઓના વાયદાઓમાં MCX તાંબુ જાન્યુઆરી વાયદો રૂ.715.95ના ભાવે ખૂલી, રૂ.0.60 ઘટી રૂ.712.70 જ્યારે એલ્યુમિનિયમ જાન્યુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.40 ઘટી રૂ.198.35 તેમ જ સીસું જાન્યુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.70 ઘટી રૂ.180ના ભાવ થયા હતા. જસત જાન્યુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.90 ઘટી રૂ.219ના ભાવ થયા હતા. મિની વાયદાઓમાં એલ્યુમિનિયમ-મિની જાન્યુઆરી વાયદો 1 કિલોદીઠ રૂ.0.20 ઘટી રૂ.199.05 સીસુ-મિની જાન્યુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.85 ઘટી રૂ.180.10 જસત-મિની જાન્યુઆરી વાયદો રૂ.0.85 ઘટી રૂ.219.60 બોલાઈ રહ્યો હતો. સ્ટીલ રિબાર ફેબ્રુઆરી 1 ટન દીઠ રૂ.140 ઘટી રૂ.45,910 બંધ થયો હતો.

બુલડેક્સ વાયદામાં 3.11 કરોડનાં કામકાજ

એનર્જી સેગમેન્ટના વાયદાઓમાં MCX ક્રૂડ તેલ જાન્યુઆરી વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 બેરલદીઠ રૂ.6,015ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.6,095 અને નીચામાં રૂ.6,015ના મથાળે અથડાઈ, રૂ.98 વધી રૂ.6,070 બોલાયો હતો, જ્યારે ક્રૂડ તેલ-મિની જાન્યુઆરી વાયદો રૂ.95 વધી રૂ.6,071 બોલાઈ રહ્યો હતો. નેચરલ ગેસ જાન્યુઆરી વાયદો 1 એમએમબીટીયૂદીઠ રૂ.240ના ભાવે ખૂલી, રૂ.8.70 વધી રૂ.245.20 અને નેચરલ ગેસ-મિની જાન્યુઆરી વાયદો 8.5 વધી 245.3 બોલાઈ રહ્યો હતો.

કોટન-ખાંડી, મેન્થા તેલ સુધર્યા

કૃષિ કોમોડિટીઝના વાયદાઓમાં MCX કોટન ખાંડી જાન્યુઆરી વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 ખાંડીદીઠ રૂ.55,400ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.55,400 અને નીચામાં રૂ.55,000ના મથાળે અથડાઈ, રૂ.100 વધી રૂ.55,200ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો. મેન્થા તેલ જાન્યુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ 1 કિલોદીઠ રૂ.0.60 વધી રૂ.922.40 બોલાયો હતો.

કોમોડિટી વાયદાઓમાં રૂ.6,920 કરોડ અને ઓપ્શન્સમાં રૂ.22,598 કરોડનું ટર્નઓવર

કામકાજની દૃષ્ટિએ MCX પર કીમતી ધાતુઓમાં સોનાના વિવિધ વાયદાઓમાં રૂ.2,222.67 કરોડનાં અને ચાદીના વિવિધ વાયદાઓમાં રૂ.1,396.43 કરોડનાં વેપાર થયા હતા. એનર્જી સેગમેન્ટમાં ક્રૂડ તેલ અને ક્રૂડ તેલ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.552.07 કરોડનાં 18,424 લોટ તથા નેચરલ ગેસ અને નેચરલ ગેસ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.930.13 કરોડનાં 42,991 લોટ નાં કામ થયાં હતાં. બિનલોહ ધાતુઓમાં એલ્યુમિનિયમ અને એલ્યુમિનિયમ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.86.68 કરોડનાં 1,436 લોટ સીસુ અને સીસુ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.24.47 કરોડનાં 494 લોટ તાંબાના વાયદાઓમાં રૂ.380.44 કરોડનાં 2,126 લોટ અને જસત તથા જસત-મિની વાયદાઓમાં રૂ.220.36 કરોડનાં 3,545 લોટના વેપાર થયા હતા. કૃષિ કોમોડિટીઝમાં કોટન ખાંડી વાયદામાં રૂ.6.45 કરોડનાં 24 લોટ મેન્થા તેલ વાયદામાં રૂ.1.14 કરોડનાં 34 લોટનાં કામકાજ થયાં હતાં.

(Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)

(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ, ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)