અમદાવાદ, 26 સપ્ટેમ્બર

આઈશર મોટર્સ / જેફરી: કંપની પર ખરીદી જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 4150 પર વધારો (પોઝિટિવ)

VBL /BofA: કંપની પર બાય જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 1030 પર વધારો (પોઝિટિવ)

લાર્સન/  GS: કંપની પર બાય જાળવી રાખો, ટાર્ગેટ કિંમત રૂ. 3140 પર વધારો (પોઝિટિવ)

બજાજ ફાઇનાન્સ /HSBC: કંપની પર ખરીદી જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 9500 (પોઝિટિવ)

મારુતિ /HSBC: કંપની પર ખરીદી જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 12000 (પોઝિટિવ)

ડિક્સન / ડેમ કેપ: કંપની પર ખરીદી જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 6000 (પોઝિટિવ)

અંબર / જેફરી: કંપની પર ખરીદી જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 3740(પોઝિટિવ). (પોઝિટિવ)

સિટી / ગેસ કંપનીઓ: પાવર સેક્ટરની આગેવાની હેઠળ તાજેતરમાં ભારતનો ગેસ વપરાશ અને એકંદર LNG આયાતમાં વધારો થયો છે. પસંદ કરો IGL, MGL અને GAIL (પોઝિટિવ)

સિટી / ઈન્ડિયા ગેસ: પેટ્રોનેટ અને ગુજરાત ગેસ પર સેલ રેટિંગ જાળવી રાખો (નેચરલ)

PB Fintech / સ્પાર્ક: કંપની પર ઘટાડો શરૂ કરો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 700 (નેચરલ)

ડિક્સન ટેક /જેફરી: કંપની પર હોલ્ડ જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 5050 (નેચરલ)

બજાજ ફિન/ GS: કંપની પર વેચાણ જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 6716 (નેચરલ)

સિટી/ કોફોર્જ : કંપની પર વેચાણ જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 3890/શ (નેગેટિવ)

(Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)

(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ, ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)