અમદાવાદ, 10 મેઃ આજે ડો. રેડ્ડી, એસ્કોર્ટ્સ, ગુજરાત ગેસ, લાર્સન, માસ ફાઇનાન્સ, સનોફીના ત્રિમાસિક પરીણામો જાહેર થઇ રહ્યા છે. તે પૈકી બોશ લિ.નો નફો વધવાની ધારણા સેવાય છે. તે ઉપરાંત ડો. રેડ્ડીઝ, એસ્કોર્ટ્સ અને ગોદરેજ સીપીના પરીણામો પણ આકર્ષક રહેવાની ધારણા સેવાય છે. તેના આધારે બજારમાં આજે પરીણઆમોના આધારે રહેશે સ્ટોક સ્પેસિફિક નજર.

Q4FY23 EARNING CALENDAR 10.05.2023

BASF, BOSCHLTD, CERA, DRREDDY, ESCORTS, GODREJCP, GOKULAGRO, GUJGAS, HGINFRA, JBMA, L&T, MASFIN, ORCHIDPHAR, PGHH, PRICOLLTD, PRSMJOHNSN, RATNAMANI, RELAXO, SAGCEM, SANOFI, VENKYS

BOSCH LTD

• Revenue expected at Rs 3921 crore versus Rs 3310 crore

• EBITDA expected to be seen at Rs 601 crore versus Rs 435 crore

• EBITDA margin expected to be seen at 15.3% versus 13.1%

• Net profit expected to be seen at Rs 436 crore versus Rs 350 crore

DR REDDY

• Revenue expected at Rs 6349 crore versus Rs 5437 crore

• EBITDA expected to be seen at Rs 1615 crore versus Rs 1298 crore

• EBITDA margin expected to be seen at 25% versus 23.9%

• Net profit expected to be seen at Rs 1145 crore versus Rs 87 crore

ESCORTS

• Revenue expected at Rs 2199 crore versus Rs 1869 crore

• EBITDA expected to be seen at Rs 200 crore versus Rs 252 crore

• EBITDA margin expected to be seen at 9.1% versus 13.5%

• Net profit expected to be seen at Rs 178 crore versus Rs 202 crore

GODREJ CONSUMER

• Revenue expected at Rs 3250 crore versus Rs 2916 crore

• EBITDA expected to be seen at Rs 627 crore versus Rs 468 crore

• EBITDA margin expected to be seen at 19.3% versus 16%

• Net profit expected to be seen at Rs 445 crore versus Rs 363 crore

L&T

• Revenue expected at Rs 59300 crore versus Rs 52851 crore

• EBITDA expected to be seen at Rs 7250 crore versus Rs 6520 crore

• EBITDA margin expected to be seen at 12.2% versus 12.3%

• Net profit expected to be seen at Rs 4175 crore versus Rs 3620 crore

GUJ GAS

• Revenue expected at Rs 3705 crore versus Rs 4669 crore

• EBITDA expected to be seen at Rs 506 crore versus Rs 697 crore

• EBITDA margin expected to be seen at 13.68% versus 14.95%

• Net profit expected to be seen at Rs 330 crore versus Rs 444 crore

Q4FY23 EARNING CALENDAR 11.05.2023

ABCAPITAL, AJMERA, ALKYLAMINE, ASIANPAINT, BALRAMCHIN, BLS, CARERATING, DCW, DEEPAKNI, EICHERMOT, EVERESTIND, GILLETTE, GSPL, INTELLECT, KIRLOSBROS, LALPATHLAB, MANGCHEFER, NEULANDLAB, PDS LTD, RELIGARE, SIEMENS, SOUTHBANK, UJJIVANSFB, ZENSARTECH

 (Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)

(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ, ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)