મુંબઈ, 18 એપ્રિલઃ કોમોડિટી ડેરિવેટિવ્ઝ એક્સચેન્જ એમસીએક્સ પર કીમતી ધાતુઓના વાયદાઓમાં સોનાના વાયદાઓમાં એમસીએક્સ સોનું જૂન વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 10 ગ્રામદીઠ રૂ.60,229ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.60,445 અને નીચામાં રૂ.60,200ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.214 વધી રૂ.60,394ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. આ સામે ગોલ્ડ-ગિની એપ્રિલ કોન્ટ્રેક્ટ 8 ગ્રામદીઠ રૂ.184 વધી રૂ.48,115 અને ગોલ્ડ-પેટલ એપ્રિલ કોન્ટ્રેક્ટ 1 ગ્રામદીઠ રૂ.17 વધી રૂ.6,018ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. સોનું-મિની મે વાયદો 10 ગ્રામદીઠ રૂ.189 વધી રૂ.60,240ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો.

ચાંદીના વાયદાઓમાં ચાંદી મે વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 કિલોદીઠ રૂ.74,936ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.75,240 અને નીચામાં રૂ.74,716ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.189 વધી રૂ.75,001ના સ્તરે બોલાઈ રહ્યો હતો. ચાંદી-મિની એપ્રિલ કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.169 વધી રૂ.74,838 અને ચાંદી-માઈક્રો એપ્રિલ કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.144 વધી રૂ.74,828 બોલાઈ રહ્યો હતો. સોના-ચાંદીમાં એમસીએક્સ પર 67,544 સોદાઓમાં રૂ.4,701.87 કરોડનાં કામકાજ થયાં હતાં.

બિનલોહ ધાતુઓના વાયદાઓમાં તાંબુ એપ્રિલ વાયદો રૂ.780.30ના ભાવે ખૂલી, રૂ.0.50 વધી રૂ.781 જ્યારે એલ્યુમિનિયમ એપ્રિલ કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.3.35 વધી રૂ.212.50 તેમ જ સીસું એપ્રિલ કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.85 વધી રૂ.182ના ભાવ થયા હતા. જસત એપ્રિલ કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.1.35 વધી રૂ.253ના ભાવ થયા હતા. મિની વાયદાઓમાં એલ્યુમિનિયમ-મિની એપ્રિલ વાયદો 1 કિલોદીઠ રૂ.3.05 વધી રૂ.212.40 સીસુ-મિની એપ્રિલ કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.65 વધી રૂ.182.45 જસત-મિની એપ્રિલ વાયદો રૂ.1.15 વધી રૂ.252.75 બોલાઈ રહ્યો હતો. એમસીએક્સ ખાતે 11,831 સોદાઓમાં રૂ.1,445.1 કરોડના વેપાર થયા હતા.

વિવિધ કોમોડિટી વાયદા, ઓપ્શન્સ અને ઈન્ડેક્સ ફ્યુચર્સમાં મંગળવારે પ્રથમ સત્ર સુધીમાં 2,73,219 સોદાઓમાં કુલ રૂ.16,243.54 કરોડનું ટર્નઓવર નોંધાયું હતું, જેમાં કોમોડિટી વાયદાનાં કામકાજનો હિસ્સો રૂ.7,883.65 કરોડનો અને ઓપ્શન્સનો હિસ્સો રૂ.8342.1 કરોડનો હતો.

એનર્જી સેગમેન્ટના વાયદાઓમાં એમસીએક્સ પર ક્રૂડ તેલ એપ્રિલ વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 બેરલદીઠ રૂ.6,654ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.6,667 અને નીચામાં રૂ.6,592ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.12 ઘટી રૂ.6,620 બોલાયો હતો, જ્યારે ક્રૂડ તેલ-મિની એપ્રિલ વાયદો રૂ.9 ઘટી રૂ.6,623 બોલાઈ રહ્યો હતો. નેચરલ ગેસ એપ્રિલ વાયદો 1 એમએમબીટીયૂદીઠ રૂ.189ના ભાવે ખૂલી, રૂ..10 વધી રૂ.188.30 અને નેચરલ ગેસ-મિની એપ્રિલ વાયદો 0.3 વધી 188.3 બોલાઈ રહ્યો હતો. 49,879 સોદાઓમાં રૂ.1,719.91 કરોડનો ધંધો થયો હતો.

કોટન-ખાંડી, મેન્થા તેલમાં સીમિત ઘટાડો, બુલડેક્સ વાયદામાં રૂ.18 કરોડનાં કામકાજ

કૃષિ કોમોડિટીઝના વાયદાઓમાં એમસીએક્સ ખાતે કોટન ખાંડી એપ્રિલ વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 ખાંડીદીઠ રૂ.62,920ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.62,980 અને નીચામાં રૂ.62,580ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.20 ઘટી રૂ.62,840ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો. મેન્થા તેલ એપ્રિલ કોન્ટ્રેક્ટ 1 કિલોદીઠ રૂ.12.30 ઘટી રૂ.979.10 બોલાયો હતો. રૂ.16.77 કરોડનાં કામકાજ થયા હતા.

ક્રૂડ તેલમાં નરમાઈ, વાયદાઓમાં રૂ.7,884 કરોડ અને ઓપ્શન્સમાં રૂ.8342.1 કરોડનું ટર્નઓવર

કામકાજની દૃષ્ટિએ એમસીએક્સ પર કીમતી ધાતુઓમાં સોનાના વિવિધ વાયદાઓમાં રૂ.2,235.03 કરોડનાં 3,703.770 કિલો અને ચાદીના વિવિધ વાયદાઓમાં રૂ.2,466.84 કરોડનાં 327.783 ટનના વેપાર થયા હતા. એનર્જી સેગમેન્ટમાં ક્રૂડ તેલ અને ક્રૂડ તેલ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.454.90 કરોડનાં 6,84,830 બેરલ તથા નેચરલ ગેસ અને નેચરલ ગેસ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.1,265.01 કરોડનાં 6,59,43,500 એમએમબીટીયૂ નાં કામ થયાં હતાં.

બિનલોહ ધાતુઓમાં એલ્યુમિનિયમ અને એલ્યુમિનિયમ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.345.09 કરોડનાં 16,290 ટન સીસુ અને સીસુ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.73.36 કરોડનાં 4,026 ટન તાંબાના વાયદાઓમાં રૂ.741.40 કરોડનાં 9,495 ટન અને જસત તથા જસત-મિની વાયદાઓમાં રૂ.285.25 કરોડનાં 11,296 ટનના વેપાર થયા હતા. કૃષિ કોમોડિટીઝમાં કોટન ખાંડી વાયદામાં રૂ.9.66 કરોડનાં 1,536 ખાંડી મેન્થા તેલ વાયદામાં રૂ.7.11 કરોડનાં 71.64 ટનનાં કામકાજ થયાં હતાં.