મુંબઈઃ કોમોડિટી ડેરિવેટિવ્ઝ એક્સચેન્જ MCX પર વિવિધ કોમોડિટી વાયદા, ઓપ્શન્સ અને ઈન્ડેક્સ ફ્યુચર્સમાં મંગળવારે પ્રથમ સત્ર સુધીમાં 2,38,454 સોદાઓમાં કુલ રૂ.16,839.94 કરોડનું ટર્નઓવર નોંધાયું હતું, જેમાં કોમોડિટી વાયદાનાં કામકાજનો હિસ્સો રૂ. 7649.99 કરોડનો અને ઓપ્શન્સનો હિસ્સો રૂ. 9165.31 કરોડનો હતો.

સોના-ચાંદીના વાયદાના ભાવમાં નરમાઈઃ ક્રૂડ તેલ, મેન્થા તેલમાં સુધારો

કીમતી ધાતુઓના વાયદાઓમાં સોના-ચાંદીમાં MCX પર 62,464 સોદાઓમાં કુલ રૂ.3,865.77 કરોડનાં કામકાજ થયાં હતાં. સોનાના વાયદાઓમાં MCX સોનું એપ્રિલ વાયદો 10 ગ્રામદીઠ સત્રની શરૂઆતમાં રૂ.56,191ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.56,191 અને નીચામાં રૂ.56,010 ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.106 ઘટી રૂ.56,107ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. આ સામે ગોલ્ડ-ગિની ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ 8 ગ્રામદીઠ રૂ.118 ઘટી રૂ.44,725 અને ગોલ્ડ-પેટલ ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ 1 ગ્રામદીઠ રૂ.15 ઘટી રૂ.5,504ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. સોનું-મિની માર્ચ વાયદો 10 ગ્રામદીઠ રૂ.56,181ના ભાવે ખૂલી, રૂ.106 ઘટી રૂ.56,096ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો. ચાંદીના વાયદાઓમાં ચાંદી માર્ચ વાયદો 1 કિલોદીઠ સત્રની શરૂઆતમાં રૂ.65,628ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.65,750 અને નીચામાં રૂ.65,390 ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ. 102 ઘટી રૂ.65,647 ના સ્તરે બોલાઈ રહ્યો હતો. ચાંદી-મિની ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ. 180 ઘટી રૂ.65,784 અને ચાંદી-માઈક્રો ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.197 ઘટી રૂ.65,730 બોલાઈ રહ્યો હતો.

બિનલોહ ધાતુઓના વાયદાઓમાં MCX ખાતે 12,909 સોદાઓમાં રૂ.1,993.13 કરોડના વેપાર થયા હતા. એલ્યુમિનિયમ ફેબ્રુઆરી વાયદો 1 કિલોદીઠ રૂ.0.65 વધી રૂ.213.70 અને જસત ફેબ્રુઆરી વાયદો રૂ.0.25 વધી રૂ.275ના ભાવ થયા હતા. આ સામે તાંબુ ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.1.45 ઘટી રૂ.777.80 તેમ જ સીસું ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.05 ઘટી રૂ.184ના ભાવ થયા હતા.

ક્રૂડ તેલ માર્ચ વાયદો બેરલદીઠ રૂ.13 વધી રૂ.6,439

એનર્જી સેગમેન્ટના વાયદાઓમાં MCX પર 39,208 સોદાઓમાં કુલ રૂ.1,757.99 કરોડનો ધંધો થયો હતો. ક્રૂડ તેલ માર્ચ વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં રૂ.6,371ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.6,446 અને નીચામાં રૂ.6,332 ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં 1 બેરલદીઠ રૂ.13 વધી રૂ.6,439 બોલાયો હતો, જ્યારે નેચરલ ગેસ ફેબ્રુઆરી વાયદો 1 એમએમબીટીયૂદીઠ રૂ.0.30 વધી રૂ.185.80 બોલાઈ રહ્યો હતો.

મેન્થા તેલના વાયદાઓમાં સાધારણ સુધારો

કૃષિ કોમોડિટીઝના વાયદાઓમાં MCX ખાતે 503 સોદાઓમાં રૂ.33.10 કરોડનાં કામકાજ થયા હતા. કોટન ખાંડી ફેબ્રુઆરી વાયદો 1 ખાંડીદીઠ રૂ.62,900ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.63,200 અને નીચામાં રૂ.62,800 ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.340 વધી રૂ.63,180ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો. મેન્થા તેલના વાયદાઓમાં ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ 1 કિલોદીઠ રૂ.1.70 વધી રૂ.1012.30 થયો હતો.