મુંબઈ: ઇન્સ્યોરન્સ સેક્ટર સંબંધિત એક સર્વેમાં ચોંકાવનારા તારણો આવ્યા છે. તે પૈકી મુખ્ય તારણ એવું આવ્યું છે કે ભારતમાં વીમા પોલિસી ખરીદનારા પ્રત્યેક 5માંથી 1 પોલિસી ધારકને વીમા પોલિસીની મૂળભૂત શરતો અંગે કોઇ જ પ્રકારની જાણકારી હોતી નથી. આઈસીઆઈસીઆઈ લોમ્બાર્ડ જનરલ ઈન્સ્યોરન્સએ તેના ભારતમાં વીમા સાક્ષરતાની ગુણવત્તા અહેવાલના તારણો પ્રકાશિત કર્યા છે. ભારતમાં વીમાની પહોંચ ઓછી છે તે માટે જાગરૂકતા અને સુલભતાનો અભાવ એ ટોચના કારણો છે.

અભ્યાસમાંથી મુખ્ય તારણો નીચે મુજબ જોવા મળ્યા

46% આરોગ્ય વીમા ધારકોએ દાવો કર્યો હતો કે તેઓએ તેમની આરોગ્ય વીમા પોલિસી સંપૂર્ણપણે જાતે ખરીદી છે જ્યારે વીમો ખરીદવા ઇચ્છતા 51 ટકાએ દાવો કર્યો છે કે તેઓ તેમની આરોગ્ય વીમા પોલિસી સંપૂર્ણપણે જાતે જ પસંદ કરવા અંગે ખૂબ જ વિશ્વાસ ધરાવે છે.

હાલના આરોગ્ય વીમા પૉલિસી ધારકો પૈકી 42%ને સામાન્ય આરોગ્ય વીમા સંક્ષેપ જેમ કે એનસીબી, ઓપીડી, ટીપીએ વિશે કોઈ સમજણ નહોતી.

48% આરોગ્ય વીમા પૉલિસી ધારકો 30-દિવસની રાહ જોવાનો સમયગાળો, હોસ્પિટલમાં દાખલ થયા પહેલા/પછી, ઓપીડી કવચ વગેરે જેવી કોઈપણ સામાન્ય શરતોને સમજાવવામાં અસમર્થ હતા.

આરોગ્ય વીમા પૉલિસી ધારકોમાંથી 5માંથી 1 કરતાં ઓછા સબ-લિમીટ્સ, ડેઈલી કેશ, ફ્રી લુક પીરિયડ, રીસેટ લાભ અથવા ડે-કેર/ઇનપેશન્ટ પ્રોસિજર જેવા શબ્દોને યોગ્ય રીતે સમજાવવામાં સક્ષમ હતા.

90% આરોગ્ય વીમા ધારકો અચોક્કસપણે માને છે કે – માત્ર હોસ્પિટલમાં દાખલ થવા દરમિયાનના ખર્ચને આરોગ્ય વીમામાં આવરી લેવામાં આવે છે અથવા વીમા લાભો મેળવવા માટે ઓછામાં ઓછા 24 કલાક માટે હોસ્પિટલમાં દાખલ થવું જરૂરી છે.

આરોગ્ય વીમાના માત્ર 1/3મા ધારકો જ જાણે છે કે પોલિસી મેળવ્યાના પહેલા દિવસથી આરોગ્ય વીમાનો દાવો કરી શકાતો નથી.

આરોગ્ય વીમા પોલિસીના 28% ધારકો આરોગ્ય વીમા માટે પ્રીમિયમની ગણતરી કરતી વખતે મહત્વની ઓછામાં ઓછી 5 વસ્તુઓ ઓળખવામાં અસમર્થ હતા.

60% મોટર વીમા ધારકો યોગ્ય વીમો પસંદ કરવાની તેમની ક્ષમતા વિશે ખૂબ જ વિશ્વાસ ધરાવે છે.

મોટર વીમા પૉલિસીના 20% કરતા ઓછા ધારકો આઈડીવી અથવા ઝીરો-ડેપ જેવા સંક્ષિપ્ત શબ્દોની સમજણ ધરાવે છે.

મોટર વીમા પૉલિસીના 25% કરતા ઓછા ધારકો આઈડીવી, ઝીરો-ડેપ કોમ્પ્રિહેન્સિવ કવરેજ અને રોડસાઇડ સહાય જેવી સુવિધાઓ/શરતોને સંપૂર્ણપણે સમજે છે.

માત્ર અડધા (49%) મોટર પોલિસી ધારકો માને છે કે થર્ડ પાર્ટી મોટર/વાહન વીમો ફરજિયાત છે