મુંબઈઃ કોમોડિટી ડેરિવેટિવ્ઝ એક્સચેન્જ એમસીએક્સ પર સોનાના વાયદાઓમાં એમસીએક્સ સોનું એપ્રિલ વાયદો 10 ગ્રામદીઠ સત્રની શરૂઆતમાં રૂ.57,000ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.57,248 અને નીચામાં રૂ.56,982 ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.71 વધી રૂ.57,026ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. આ સામે ગોલ્ડ-ગિની ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ 8 ગ્રામદીઠ રૂ.77 વધી રૂ.45,761 અને ગોલ્ડ-પેટલ ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ 1 ગ્રામદીઠ રૂ.1 વધી રૂ.5,603ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. સોનું-મિની માર્ચ વાયદો 10 ગ્રામદીઠ રૂ.57,000ના ભાવે ખૂલી, રૂ.25 વધી રૂ.56,951ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો. કીમતી ધાતુઓના વાયદાઓમાં સોના-ચાંદીમાં એમસીએક્સ પર 62,300 સોદાઓમાં કુલ રૂ.4,517.72 કરોડનાં કામકાજ થયાં હતાં.

ચાંદીના વાયદાઓમાં ચાંદી માર્ચ વાયદો 1 કિલોદીઠ સત્રની શરૂઆતમાં રૂ.67,635ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.67,845 અને નીચામાં રૂ.67,252 ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ. 51 ઘટી રૂ.67,348 ના સ્તરે બોલાઈ રહ્યો હતો. ચાંદી-મિની ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ. 60 ઘટી રૂ.67,533 અને ચાંદી-માઈક્રો ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.44 ઘટી રૂ.67,542 બોલાઈ રહ્યો હતો. વિવિધ કોમોડિટી વાયદા, ઓપ્શન્સ અને ઈન્ડેક્સ ફ્યુચર્સમાં મંગળવારે પ્રથમ સત્ર સુધીમાં 2,47,082 સોદાઓમાં કુલ રૂ.20,137.82 કરોડનું ટર્નઓવર નોંધાયું હતું, જેમાં કોમોડિટી વાયદાનાં કામકાજનો હિસ્સો રૂ. 7319.07 કરોડનો અને ઓપ્શન્સનો હિસ્સો રૂ. 12790.48 કરોડનો હતો.

બિનલોહ ધાતુઓના વાયદાઓમાં એલ્યુમિનિયમ ફેબ્રુઆરી વાયદો 1 કિલોદીઠ રૂ.1.05 ઘટી રૂ.220.50 અને જસત ફેબ્રુઆરી વાયદો રૂ.2.50 ઘટી રૂ.275ના ભાવ થયા હતા. આ સામે તાંબુ ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.60 ઘટી રૂ.769.70 તેમ જ સીસું ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.35 ઘટી રૂ.184ના ભાવ થયા હતા. એમસીએક્સ ખાતે 7,517 સોદાઓમાં રૂ.1,245.63 કરોડના વેપાર થયા હતા.

એનર્જી સેગમેન્ટના વાયદાઓમાં ક્રૂડ તેલ ફેબ્રુઆરી વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં રૂ.6,169ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.6,295 અને નીચામાં રૂ.6,169 ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં 1 બેરલદીઠ રૂ.126 વધી રૂ.6,257 બોલાયો હતો, જ્યારે નેચરલ ગેસ ફેબ્રુઆરી વાયદો 1 એમએમબીટીયૂદીઠ રૂ.4 વધી રૂ.204.90 બોલાઈ રહ્યો હતો. એમસીએક્સ પર 29,573 સોદાઓમાં કુલ રૂ.1,551.09 કરોડનો ધંધો થયો હતો.

કૃષિ કોમોડિટીઝના વાયદાઓમાં મેન્થા તેલના વાયદાઓમાં ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ 1 કિલોદીઠ રૂ.0.70 ઘટી રૂ.1007.30 થયો હતો. એમસીએક્સ ખાતે 92 સોદાઓમાં રૂ.4.63 કરોડનાં કામકાજ થયા હતા.