પંજાબ નેશનલ બેંક (PNB) એ ગંગટોકમાં સિક્કિમનું સૌપ્રથમ સૌર સંચાલિત મોબાઇલ ATM રજૂ કર્યું. નિર્મલા સીતારમણે, મુખ્યમંત્રી શ્રી પી.એસ. ગોલે, નાબાર્ડના અધ્યક્ષ શાજી કે વી સાથે PNB ઝોનલ હેડ દુર્ગાપુર પ્રબીર કુમાર તાહ  સહિત મહાનુભાવોની હાજરીમાં મોબાઇલ ATM લોન્ચ કર્યું હતું.