• વાયદાઓમાં રૂ.5,419 કરોડ અને ઓપ્શન્સમાં રૂ. 26883 કરોડનું ટર્નઓવરઃ બુલડેક્સ વાયદામાં રૂ.11 કરોડનાં કામકાજ

મુંબઈ, 8 સપ્ટેમ્બરઃ દેશના અગ્રણી કોમોડિટી ડેરિવેટિવ્ઝ એક્સચેન્જ એમસીએક્સ પર કૃષિ કોમોડિટીના વાયદાઓમાં નરમ માહોલ જોવા મળ્યો હતો. જ્યારે કિંમતી ધાતુ, ક્રૂડમાં મર્યાદિત રેન્જમાં વધારો જોવા મળ્યો હતો.

કીમતી ધાતુઓના વાયદાઓમાં સોના-ચાંદીમાં એમસીએક્સ પર 50,322 સોદાઓમાં રૂ.3,120.25 કરોડનાં કામકાજ થયાં હતાં. સોનાના વાયદાઓમાં એમસીએક્સ સોનું ઓક્ટોબર વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 10 ગ્રામદીઠ રૂ.59,146ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.59,205 અને નીચામાં રૂ.59,003 ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.38 વધી રૂ.59,036ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. આ સામે ગોલ્ડ-ગિની સપ્ટેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ 8 ગ્રામદીઠ રૂ.108 વધી રૂ.47,991 અને ગોલ્ડ-પેટલ સપ્ટેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ 1 ગ્રામદીઠ રૂ.5 વધી રૂ.5,880ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. સોનું-મિની ઓક્ટોબર વાયદો 10 ગ્રામદીઠ રૂ.20 વધી રૂ.59,036ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો.

કૃષિ કોમોડિટીઃ કૃષિ કોમોડિટીઝના વાયદાઓમાં એમસીએક્સ ખાતે રૂ.20.67 કરોડનાં કામકાજ થયા હતા. કોટન ખાંડી નવેમ્બર વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 ખાંડીદીઠ રૂ.60,300ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.60,500 અને નીચામાં રૂ.60,300 ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.260 ઘટી રૂ.60,380ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો. મેન્થા તેલ સપ્ટેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ 1 કિલોદીઠ રૂ.9.10 ઘટી રૂ.956.90 બોલાયો હતો.

ક્રૂડ વાયદોઃ એનર્જી સેગમેન્ટના વાયદાઓમાં એમસીએક્સ પર 32,427 સોદાઓમાં રૂ.1,213.56 કરોડનો ધંધો થયો હતો. ક્રૂડ તેલ સપ્ટેમ્બર વાયદો 1 બેરલદીઠ રૂ.7,179ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.7,264 અને નીચામાં રૂ.7,165 ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.27 વધી રૂ.7,254 બોલાયો હતો, ક્રૂડ તેલ-મિની સપ્ટેમ્બર વાયદો રૂ.25 વધી રૂ.7,247 બોલાઈ રહ્યો હતો. નેચરલ ગેસ સપ્ટેમ્બર વાયદો રૂ.218.50 રહ્યો હતો.

ચાંદીનો વાયદોઃ ચાંદીના વાયદાઓમાં ચાંદી ડિસેમ્બર વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 કિલોદીઠ રૂ.71,915ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.72,335ના સ્તરે નીચામાં રૂ.71,830 ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.132 વધી રૂ.71,902ના સ્તરે બોલાઈ રહ્યો હતો. ચાંદી-મિની નવેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.113 વધી રૂ.72,000 અને ચાંદી-માઈક્રો નવેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.131 વધી રૂ.72,016 બોલાઈ રહ્યો હતો.

ઈન્ડેક્સ ફ્યુચર્સઃ એમસીએક્સ પર બુલડેક્સ વાયદામાં રૂ.11.12 કરોડનાં 141 લોટનાં કામકાજ થયાં હતાં. ઓપન ઈન્ટરેસ્ટ બુલડેક્સ વાયદામાં 518 લોટના સ્તરે રહ્યો હતો. બુલડેક્સ સપ્ટેમ્બર વાયદો 15,765 પોઈન્ટ ખૂલી, ઉપરમાં 15,798 અને નીચામાં 15,740 બોલાઈ, 58 પોઈન્ટની મૂવમેન્ટ સાથે 6 પોઈન્ટ વધી 15,751 પોઈન્ટના સ્તરે પહોંચ્યો હતો.

ઓપ્શન્સઃ કોમોડિટી વાયદા પરના ઓપ્શન્સમાં એમસીએક્સ પર રૂ. 26883.07 કરોડનું નોશનલ ટર્નઓવર નોંધાયું હતું. સોનું તથા સોનું-મિનીના કોલ અને પુટ ઓપ્શન્સમાં રૂ. 1191.08 કરોડ, ચાંદી તથા ચાંદી-મિનીના કોલ અને પુટ ઓપ્શન્સમાં રૂ. 415 કરોડનાં કામ થયાં હતાં. એનર્જી સેગમેન્ટના ઓપ્શન્સમાં ક્રૂડ તેલના કોલ અને પુટ ઓપ્શન્સમાં રૂ. 23217.65 કરોડ અને નેચરલ ગેસના કોલ અને પુટ ઓપ્શન્સમાં રૂ. 2051.06 કરોડનાં કામકાજ થયાં હતાં. આ સામે ઓપ્શન્સમાં કુલ પ્રીમિયમ રૂ. 429.88 કરોડનું થયું હતું.