અમદાવાદ, 5 મેઃ ગુરુવારે સંખ્યાબંધ ઓટો કંપનીઓના પરીણામો જાહેર થયા હતા. તે પૈકી હીરોમોટોના પરીણામો નિરાશાજનક રહ્યા હતા. તો ટીવીએસ મોટર્સનો નફો બમણો થવા સાથે આયશર મોટર્સે પણ નફામાં બમણી વૃદ્ધિ નોંધાવી હતી. જેના કારણે વિવિધ બ્રોકરેજ અને ફંડ હાઉસ દ્વારા હીરો મોટો વેચવાની અને ટીવીએસ મોટર્સ ખરીદવાની સલાહ અપાઇ રહી છે.

JP Morgan on Hero Motocorp: Maintain Overweight on company, target price at Rs 3050/sh (Positive)

Macquarie on HDFC: Maintain Outperform on company, target price at Rs 3060/sh (Positive)

MS on Godrej Prop: Upgrades to Equal weight on company, target price at Rs 1354/sh (Positive)

Jefferies on TVS Motors: Maintain Buy on company, target price at Rs 1400/sh (Positive)

UBS on TVS Motors: Maintain Buy on company, target price at Rs 1430/sh (Positive)

JP Morgan on TVS Motors: Maintain Overweight on company, target price at Rs 1330/sh (Positive)

Macquarie on TVS Motors: Maintain Buy on company, target price at Rs 1354/sh (Positive)

CLSA on Larsen: Maintain Buy on company, target price at Rs 2790/sh (Positive)

MS on India: Fundamentals will improve further in the coming months; most important catalyst in H2CY23 is market’s view on 2024 general election outcome (Positive)

Investec on UBL: Maintain Buy on company, target price at Rs 1661/sh (Neutral)

Investec on Dabur: Maintain Hold on company, target price at Rs 542/sh (Neutral)

MS on Dabur: Maintain Overweight on company, target price at Rs 606/sh (Neutral)

Macquarie on Dabur: Maintain Neutral on company, target price at Rs 545/sh (Neutral)

Macquarie on Hero Motocorp: Maintain Neutral on company, target price at Rs 2640/sh (Neutral)

UBS on Hero Motocorp: Maintain Sell on company, target price at Rs 2400/sh (Neutral)

GS on Hero Motocorp: Maintain Sell on company, target price at Rs 2170/sh (Neutral)

CLSA on TVS Motors: Maintain Sell on company, target price at Rs 1081/sh (Neutral)

CLSA on Tata Power: Maintain Sell on company, target price at Rs 189/Sh (Neutral)

Jefferies on Dabur: Downgrades to Hold on company, cut target to Rs 545/sh (Negative)

(Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)

(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ, ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)