અમદાવાદ, 29 ઓગસ્ટ

UPL/ HSBC: કંપની પર ખરીદી જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 775 પર વધારો (પોઝિટિવ)

ભારત ફોર્જ /નોમુરા: કંપની પર ખરીદી જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 1157 (પોઝિટિવ)

PVR આઇનોક્સ / UBS: કંપની પર બાય જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 2150 પર વધારો (પોઝિટિવ)

MS/ મણપ્પુરમ: કંપની પર વધુ વેઇટેજ જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 183 (પોઝિટિવ)

એક્સિસ બેંક/ જેફરી: બેંક પર ખરીદી જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 1200(પોઝિટિવ)

CLSA /Reliance Ind: કંપની પર ખરીદી જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 3060 (નેચરલ)

રિલાયન્સ ઇન્ડ/ જેફરીઝઃ કંપની પર ખરીદી જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 2950(નેચરલ)

રિલાયન્સ ઇન્ડ/ નોમુરાઃ કંપની પર ખરીદી જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 2925(નેચરલ)

રિલાયન્સ ઇન્ડ/મેક્વેરીઃ કંપની પર અંડરપર્ફોર્મ જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 2100(નેચરલ)

Emkay/ PEL: કંપની પર ખરીદી જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 1230 (નેચરલ)

PEL/ જેફરી: કંપની પર અંડરપર્ફોર્મ જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 920 (નેચરલ)

PEL/ CLSA કંપની પર અંડરપર્ફોર્મ જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 1150 (નેચરલ)

ડૉ રેડ્ડી/ એચએસબીસી: કંપનીને પકડી રાખવા માટે ડાઉનગ્રેડ (નેચરલ)

(Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)

(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ, ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)