અમદાવાદ, 5 મેઃ કોર્પોરેટ ઇન્ડિયા દ્વારા ક્વર્ટરલી અને યરલી રિઝલ્ટ્સની મોસમ પૂરબહારમાં ખીલી છે. અમદાવાદ, 5 મેઃ આજે અદાણી પાવર, ભારત ફોર્જ અને બ્રિટાનિયાના પરીણામો સારા રહેવાની અપેક્ષા બજાર નિષ્ણાતો સેવી રહ્યા છે. તે ઉપરાંત આવતી એટલેકે શનિવારે કેમ્સ, યુનિયન બેન્ક, એથર, બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા, ગ્રાઇન્ડવેલના પરીણામો ઉપર રહેશે નજર.

શનિવારે જાહેર થનારા પરીણામો અ, યુનિયન બેન્ક, એથર, બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા, ગ્રાઇન્ડવેલના પરીણામો ઉપર રહેશે નજર. ખાસ કરીને કેમ્સનો નેટ પ્રોફીટ રૂ. 72 કરોડની સામે ઘટી રૂ. 67 કરોડ રહેવાની ધારણા સેવાય છે. તો યુનિયન બેન્કનો નફો વધવાનો આશાવાદ પણ સેવાય છે.

આજના પરીણામો ઉપર એક નજર

ADANIPOWER, AJANTPHARM, APLLTD, ARTEMISMED, BHARATFORG, BLUEDART, BRITANNIA, DCBBANK, EQUITASBNK, FEDERALBNK, FLUOROCHEM, GOCOLORS, KFINTECH, MARICO, OLECTRA, PAYTM, PEL, STYLAMIND, SUNCLAYLTD, SYMPHONY, TATAINVEST, TATVA, VTL

BHARAT FORGE

Revenue expected at Rs 3019 crore versus Rs 3573 crore

EBITDA expected to be seen at Rs 525 crore versus Rs 552 crore

EBITDA margin expected to be seen at 17.39% versus 15.45%

Net profit expected to be seen at Rs 228 crore versus Rs 248 crore

BRITANNIA

Revenue expected at Rs 4038 crore versus Rs 3550 crore

EBITDA expected to be seen at Rs 713 crore versus Rs 550 crore

EBITDA margin expected to be seen at 17.66% versus 15.48%

Net profit expected to be seen at Rs 490 crore versus Rs 380 crore

FEDERAL BANK

Revenue expected at Rs 2015 crore versus Rs 1525 crore

EBIT expected to be seen at Rs 1325 crore versus Rs 798 crore

EBIT margin expected to be seen at 66.76% versus 52.33%

Net profit expected to be seen at Rs 825 crore versus Rs 540 crore

Result Calendar 06.05.2023

ADFFOODS, AETHER, BANKINDIA, CAMS, DLINKINDIA, GAEL, GREENPANEL, GRINDWELL, NITINSPIN, TVSELECT, UNIONBANK, ZENTEC

CAMS

Revenue expected at Rs 253 crore versus Rs 243 crore

EBITDA expected to be seen at Rs 101 crore versus Rs 112 crore

EBITDA margin expected to be seen at 39.61% versus 46.12%

Net profit expected to be seen at Rs 67 crore versus Rs 72 crore

UNION BANK

Revenue expected at Rs 12,530 crore versus Rs 6769 crore

EBIT expected to be seen at Rs 6761 crore versus Rs 1902 crore

EBIT margin expected to be seen at 53.96% versus 28.10%

Net profit expected to be seen at Rs 2320 crore versus Rs 1545 crore

Result Calendar 07.05.2023

COALINDIA, DHAMPURSUG

COAL INDIA

Revenue expected at Rs 37,520 crore versus Rs 32,706 crore

EBITDA expected to be seen at Rs 13,064 crore versus Rs 9078 crore

EBITDA margin expected to be seen at 34.82% versus 27.76%

Net profit expected to be seen at Rs 9082 crore versus Rs 6693 crore

Result Calendar 08.05.2023

AARTIIND, ANDHRAPAP, APARINDS, APOLLOPIPES, AVADHSUGAR, BSOFT, CANBK, CARBORUNIV, CGPOWER, CRAFTSMAN, EXIDEIND, HAPPSTMNDS, HFCL, HINDMOTORS, INDIANB, KALPATPOWR, KANSAINER, MGL, MMFL, PIDILITIND, STERTOOLS, UGARSUGAR, UPL, VIPIND