અમદાવાદ, 27 સપ્ટેમ્બર

CLSA/ Tata Comm: કંપની પર આઉટપર્ફોર્મ જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 2045 પર વધારો (પોઝિટિવ)

HDFC બેંક/ જેફરી: બેંક પર ખરીદી જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 2030 (પોઝિટિવ)

SBI કાર્ડ્સ/ MS: કંપની પર વધુ વજન જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 1115 (પોઝિટિવ)

ગોદરેજ CP/ GS: કંપની પર ખરીદી જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 1200 (પોઝિટિવ)

એબી કેપિટલ /જેફરી: કંપની પર ખરીદી જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 215 (પોઝિટિવ)

મારુતિ / ડેમ કેપ: કંપની પર ખરીદી જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 12400 (પોઝિટિવ)

HCL ટેક પર MS: કંપની પર વધુ વજન જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 1450 પર વધારો. (પોઝિટિવ)

ઈન્ફોસીસ /MS: કંપની પર વધુ વજન જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 1640 પર વધારવી. (પોઝિટિવ)

LTIM / MS: કંપની પર વધુ વજન જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 6150 પર વધારો. (પોઝિટિવ)

TCS /MS: કંપની પર વધુ વજન જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 3305 પર વધારો. (પોઝિટિવ)

MPhasis પર MS: કંપની પર વધુ વજન જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 2700 પર વધારો. (પોઝિટિવ)

Tata Elxsi /MS: કંપની પર વધુ વજન જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 6400 વધારો. (પોઝિટિવ)

Cyient/ MS: કંપની પર ઓવરવેઇટ પર અપગ્રેડ કરો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 2000 પર વધારો. (પોઝિટિવ)

ટેક મહિન્દ્રા/ MS: કંપની પર ઓછા વજનમાં ડાઉનગ્રેડ કરો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 1210 પર વધારો. (નેચરલ)

નેસ્લે/ UBS: કંપની પર ન્યુટ્રલ પર ડાઉનગ્રેડ કરો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 24500 પર વધારો. (નેચરલ)

(Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)

(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ, ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)