અમદાવાદ, 3 મેઃ કંપનીઓ દ્વારા જાહેર થયેલા પરીણામો અને સમાચારોની અસર માર્કેટ સેન્ટિમેન્ટ ઉપર સ્ટોક સ્પેસિફિક રહેતી હોય છે. તેને ધ્યાનમાં રાખીને અત્રે કંપનીઓના સંક્ષિપ્ત રિઝલ્ટ્સ, સમાચારો તેમજ જાહેર થયેલી વિગતો આપવામાં આવી છે.

Tata Steel: Net profit at Rs 1,566.2 cr Vs poll of Rs 873 cr, Revenues at Rs 62961.0 cr Vs poll of Rs 58962.0 cr (Positive)

Spandana: Net profit at Rs 105.5 cr Vs Rs 28.4 cr, NII up 95.1% at Rs 349.2 cr Vs Rs 179 cr (YoY) (Positive)

Fino PB: Net profit up 25.3% at Rs 22.1 cr Vs Rs 17.6 cr, NII up 86.4% at Rs 15.1 cr Vs Rs 8.1 cr (YoY) (Positive)

Cipla: US FDA issues zero observations under Form 483 for Cipla’s arm InvaGen Pharma’s US manufacturing unit (Positive)

Infra stocks: FASTag daily toll collection hit record high of Rs 193 crore on April 29: NHAI (Positive)

Thomas Cook: Enters into an MoU with Yusuf Bin Ahmed Kanoo Company to develop Destination Management Company in Saudi Arabia (Positive)

NBCC: Company bags Rs 749 crore government order (Positive)

Bharti Airtel: Axiata & Airtel sign binding term sheet to combine operations in SriLanka (Positive)

BL Kahsyap: Company secures an order worth Rs 238 cr (Positive)

KEI: Net profit up 19.1% at Rs 138 cr Vs Rs 116 cr, Revenue up 9.1% at Rs 1,954.5 cr Vs Rs 1,792.1 cr (YoY) (Neutral)

Birla Cable: Net profit up 22.4% at Rs 13 cr Vs Rs 10.6 cr, Revenue up 51.3% at Rs 245.3 cr Vs Rs 162.2 cr (YoY) (Neutral)

Cigniti: Net profit up 5.8% at Rs 49.2 cr Vs Rs 46.5 cr , Revenue down 0.7% at Rs 425 cr Vs Rs 428 cr (QoQ) (Neutral)

Godrej Cons: Company to consider raising Rs 5,000 cr via NCDs in one or more tranches on May 10 (Neutral)

Home First: Net profit up 6.7% at Rs 64 cr vs Rs 60 cr (YoY), NII up 31.4% at Rs 111.8 cr vs Rs 85.1 cr (YoY) (Neutral)

Ambuja: Net profit at Rs 502.4 cr vc poll of Rs 449 cr, Total sales volumes at 8.1 mt vs poll of 7.65 mt (Neutral)

Mukand: The company has completed the sale and transfer of 25.71 lakh equity shares or a 5.51 percent stake in Mukand Sumi Special Steel to Jamnalal Sons (Neutral)

Coforge: Promoter Baring Private Equity Asia has offloaded 3.5% stake in Coforge Ltd through the open market for Rs 887 crore (Neutral)

M&M Fin: In April, the company saw overall disbursement at Rs 3,775 crore, delivering a 39% YoY growth (Neutral)

Newgen Software: Net profit of Rs 78.6 crore for the fourth quarter of FY23, a 37% year-on-year (YoY) increase. (Neutral)

Oil upstream stocks: Crude oil prices fell by 5 percent on demand concerns (Negative)

Sasken: Net profit down 45.4% at Rs 17.1 cr Vs Rs 31 cr, Revenue down 16.2% at Rs 103 cr Vs Rs 123 cr (QoQ) (Negative)

Wadia group stocks/BoB/Central Bank: Go First files for bankruptcy proceedings, suspends flights for 2 days amidst the financial crunch. (Negative)

Astec: Net loss of Rs 5 cr Vs profit of Rs 43.1 cr, Revenue down 53.3% at Rs 127 cr Vs Rs 272 cr (YoY) (Negative)

Vedanta: Company creates pledge on 8.05 crore shares on April 28 (Negative)

DCM Shriram: Net Profit down 53.5% at Rs 186.7 cr vs Rs 401 cr, Revenue down 1% at Rs 2,848.7 cr vs Rs 2,873.3 cr (YoY) (Negative)

Ugro Capital: DBZ sold 6.09 lakh equity shares in the company via open market transactions at an average price of Rs 175.14 per share (Negative)

Indostar: The promoters of IndoStar Capital Finance are looking to sell about 14.2% stake in the company (Negative).

 (Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)

(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ, ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)